• [Yukio Yukimino] Dimples Down Below
  2013-11-14

  [Yukio Yukimino] Dimples Down Below

 • [Tuna Empire] The Spirit of Capitalism
  2013-11-14

  [Tuna Empire] The Spirit of Capitalism

 • [Mukai Masayoshi] Dawn of the Silver Dragon
  2013-11-14

  [Mukai Masayoshi] Dawn of the Silver Dragon

 • [Hasame Tanishi] Itsumo Kimi wo Kanjiteru
  2013-11-14

  [Hasame Tanishi] Itsumo Kimi wo Kanjiteru